Notícies:Red ADL Valencia

Ampliació i redistribució crèdit de determinades subvencions de les ajudes en matèria de comerç, artesania i consum

03 ago 2022
Afecten les subvencions CMDAFC – CMFAST - CMAPY4 - CMAAS4 - COMICC

 

El DOGV num 9397/03.08.2022 ha publicat la RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'amplia i redistribueix el crèdit disponible per a atendre determinades subvencions convocades mitjançant la Resolució de 13 de desembre de 2021, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2022 de les ajudes en matèria de comerç, artesania i consum.

Mitjançant la qual s'efectua per a l'any 2022 una ampliació i redistribució de l'import global màxim destinat al finançament de les subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, establides en les bases reguladores aprovades per l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, aplicant a la concessió de les ajudes indicades, crèdits del pressupost de la Generalitat, a càrrec de fons propis no condicionats, sense necessitat d'una nova convocatòria i sense que, per tant, implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre, ni modificació del termini de justificació, amb el desglossament següent:

Capítol IV

  • Línia S6913, Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 2, per un import de 170.000,00 €. (Expedient tipus: CMDAFC).
  • Línia S8009, Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20.1, per un import de 599.400,00 €. (Expedient tipus: CMFAST).
  • Línia S0135, Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18.1 (AVALEM ARTESANIA), per un import de 12.698,00 €. (Expedient tipus: CMAPY4).
  • Línia S0135, Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20.3, per un import de 67.000,00 €. (Expedient tipus: CMAAS4).
  • Línia S0125, Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol IV, per un import de 5.000,00 €. (Expedient tipus: COMICC).