Notícies:Red ADL Valencia

Ampliació dels crèdits màxims que han de finançar les subvencions a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d'exclusió social en empreses d'inserció per a 2023

01 Dec 2023
Ampliació dels crèdits màxims que han de finançar les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d’exclusió social en empreses d’inserció per a 2023

Incrementar la dotació assignada en la Resolució de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d’exclusió social en empreses d’inserció per a 2023, d’acord amb el detall següent:

a) En les ajudes per als programes regulats en el capítol II del títol II de les bases reguladores, excepte els de la secció 5a, destinades a les empreses d’inserció qualificades i inscrites en el Registre administratiu de la Comunitat Valenciana, s’amplia la dotació en 595.325,00 €, finançada amb càrrec al capítol IV, del subprograma 322.51, codi línia S2240000, amb fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE), amb la qual cosa la dotació per a aquestes ajudes arriba a un import màxim de 2.595.325,00 €.

b) En les ajudes per al programa regulat en la secció 5a del capítol II del títol II de les bases reguladores, destinades a la creació de nous llocs de treball vinculat a inversió fixa en les empreses d’inserció qualificades i inscrites en el Registre administratiu de la Comunitat Valenciana, s’amplia la dotació en 1.935,00 €, finançada amb càrrec al capítol IV, del subprograma 322.51, codi línia S2240000, amb fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE), amb la qual cosa la dotació per a aquestes ajudes arriba a un import màxim de 51.935,00 €.

Després de l’increment, la dotació per a l’exercici 2023, per a les ajudes regulades en l’Ordre 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d’exclusió social en empreses d’inserció i en empreses ordinàries de treball i convocades per Resolució de 28 de desembre de 2022, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d’exclusió social en empreses d’inserció per a 2023, arriba a un import global màxim de 2.647.260,00 €.

La present resolució tindrà efectes des del dia de la signatura.

+Info