Notícies:Projecte Xarxa AODL

Ajudes a la reestructuració i reconversió de la vinya destinada a la vinificació de la Comunitat Valenciana

07 ene 2019
Abierta la convotòria per sol·licitar les ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinya

L’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària ha publicat Resolució per la qual convoca les ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2019/2020. Tot aixó, a l’empara del programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023.

Mitjançant aquestes ajudes es preten dar suport als viticultors de les vinyes destinades a la producció de raïm per a vinificació, situats en la Comunitat Valenciana, per a una o diverses de les operacions següents:

  1. Reimplantació de vinyes
  2. Reconversió varietal
  3. Millora de les tècniques de gestió de vinyes

 

Qui pot sol·licitar l'ajuda?

Es podran acollir a l'ajuda els viticultors i futurs viticultors de les vinyes dels quals es destinen a la producció de raïm per a vinificació.

En particular, aquells que complisquen els següents requisits i obligacions:

a) Els viticultors només poden estar inclosos com a beneficiaris en una única sol·licitud.
b) Els beneficiaris han de complir amb les obligacions recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
c) En el cas que se sol·licite l'ajuda per a l'operació de reestructuració, les parcel·les que cal arrancar, els drets i/o les autoritzacions aportades han d'estar inscrites en Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana en la seua fitxa d'explotació, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
d) Per a poder sol·licitar les ajudes per a les operacions de transformació de vas a espatlera i sobreempelt, les persones interessades han de figurar en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana com a explotadores de les parcel·les de vinya per a les quals se sol·licita l'ajuda o haver sol·licitat el canvi de titularitat, abans de l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació dins del qual sa'han de presentar les sol·licituds d'ajuda initziará l'endemà  de la publicació d'aquesta convocatòria, es a dir, desde el 29 de diciembre de 2018 fins al 28 de febrer de 2019.

Per a més informació podeu consultar el text íntegre de la convocatòria i, així mateix, visitar la Base de dades de subvencions i ajudes de Divalterra