Notícies:Projecte Xarxa AODL

Ajudes per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de DLP dels GALs

26 dic 2018
Del 27/12/18 al 28/2/19 poden demanar-se ajudes per al foment de la creació d'ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.

L’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), ha publicat resolució per la qual es convoquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d’operacions d’acord amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d’acció local LEADER 2014-2020.

De conformitat a les bases reguladores, les linees d'ajudes son les següents:

  1. Ajudes destinades a empreses per a activitats no agrícoles en zones rurals
  2. Ajudes per a la creació d’empreses o inversions en empreses dedicades a la indústria agroalimentària, per a la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació, contemplats en l’annex I del TFUE (exclosos els productes de la pesca i l’aqüicultura), el resultat de la qual pot ser un producte no inclòs en l’esmentat annex, per a operacions d’inversió no superiors a 70.000 euros.
  3. Ajudes per a serveis bàsics i renovació de poblacions en zones rurals

Enllaços d'interes per a la tramitació de l'ajuda:

Zona Rural LEADER 1. Maestrat-Plana Alta LEADER 1420

Zona Rural LEADER 2. Almaesports LEADER

Zona Rural LEADER 3. Asociación para el Apoyo al Desarrollo Integral de las Comarcas de Interior (@DICI)

Zona Rural LEADER 4. Asociación Palancia-Mijares 14/20

Zona Rural LEADER 5. Grupo de Acción Local Castellon Sur 14-20

Zona Rural LEADER 6. Asociación Desarrollo Rural Turia-Calderona

Zona Rural LEADER 7. Asociación para el Desarrollo Rural Sostenible RURABLE

Zona Rural LEADER 8. Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios del Caroig, Serra Grossa y Riberes del Xúquer

Zona Rural LEADER 9. Associació Som Rurals

Zona Rural LEADER 10. Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant

Zona Rural LEADER 11. Asociación para la Sostenibilidad e Innovación Rural

 

Consulteu tota la informació a la base de dades d'ajudes de desenvolupament local publicada pel Servei de Desenvolupament Local de Divalterra