Notícies:Projecte Xarxa AODL

Ajudes per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic

21 dic 2018
Publicada convocatòria 2019

Ha sigut publicada per la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives resolució per la qual es convoquen ajudes para la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic.

Aquestes ajudes en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accesibilidad, podrán destinar-se a les actuacions de millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic, a través de l'eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació en espais públics i edificis de pública concurrència.

Qui pot ser beneficiari?

Podran sol·licitar les subvencions les entitats locals i entitats sense fi de lucre, que siguen titulars d'espais públics y/o edificis de pública concurrència

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de laresolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Termini presentació: de 22 de diciembre de 2018 hasta el 10 de enero de 2019

 

Per mes informació podeu consultar aquest enllaç

També, vos facilitem el ellaç directe a la convocatòria