Notícies:Projecte Xarxa AODL

Fins el 4/2/2021 poden sol·licitar-se ajudes per a l'execució de Projectes Singulars Col·lectius de Transformació Digital per al comerç i l'artesania

11 ene 2021
Finançar projectes d'inversió orientats a impulsar la transformació digital de les pimes comercials i/o artesania així com a fomentar la participació dels agents públics en la promoció i difusió de la digitalització d'aquestes pimes

Objectiu: executar projectes col·lectius dirigits a l'impuls de la transformació digital de les pimes comercials i artesanes.

Beneficiaris:

 • Diputacions provincials.
 • Ajuntaments.
 • Entitats locals menors, àrees metropolitanes i mancomunitats de municipis, així com altres entitats locals territorials i agrupacions de municipis recollits en la normativa de règim local estatal i autonòmica.
 • Empreses, corporacions, societats mercantils, organismes autònoms, entitats empresarials o fundacions, centres i instituts tecnològics, organismes públics, universitats, entitats i institucions públiques sense ànim de lucre, dependents o vinculades a les administracions públiques, consorcis, plataformes tecnològiques i agrupacions d'interés econòmic.
 • Entitats gestores d'equipaments comercials públics i/o zones comercials, com ara mercats municipals o de proveïments, centres comercials urbans i centres comercials oberts.
 • Altres formes associatives similars d'àmbit local o regional que compten amb una articulació jurídica específica amb capacitat per a operar en aquest àmbit.

Cada sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud d'ajuda. L'import de l'ajuda, amb caràcter general, serà del 50% sobre l'import màxim elegible aprovat (import del projecte sobre el qual s'aplica el percentatge d'ajuda). El percentatge restant serà aportat pels promotors dels projectes i no pot provindre, en cap cas, de fons de la Unió Europea. L'ajuda màxima concedida per projecte no podrà ser superior a 60.000 €.

Bases reguladores: es poden consultar  https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000003174

Actuacions finançables:

 1. El desenvolupament de plataformes online i marketplaces per al comerç electrònic.
 2. La incorporació de solucions de comerç electrònic en mercats municipals i zones de venda no sedentària que es desenvolupen en l'espai públic.
 3. La sensorizació i incorporació de tecnologies smart-city en zones comercials urbanes.
 4. La instal·lació infraestructura d'accés d'alta velocitat en mercats i zones comercials urbanes.
 5. La incorporació de solucions col·lectives de Big Data, Business Intelligence o de tractament massiu de dades que donen suport a la gestió i promoció de zones comercials urbanes o equipaments comercials.
 6. La incorporació de solucions logístiques col·lectives de última mill” relacionades amb el comerç electrònic i el lliurament a domicili de mercaderies.
 7. L'execució d'accions innovadores de promoció comercial i gestió de clients basades, específicament, en l'ús de les noves tecnologies, tals de com a accions de ludificació, ús de *Iot, realitat augmentada, etc.
 8. L'elaboració d'estratègies col·lectives de comerç electrònic i màrqueting digital.
 9. La posada en marxa de serveis col·lectius d'acompanyament i assessorament per a la transformació digital dirigit a les pimes comercials i artesanes.
 10. Projectes que aborden la incorporació de noves tecnologies digitals en el punt de venda o taller artesà.
 11. Actuacions dirigides al desenvolupament i acceleració de solucions de digitalització per al sector comercial i artesà des de l'ecosistema emprenedor, sempre que incorporen la seua aplicació directa a un col·lectiu de pimes.
 12. Posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió des de la qual els agents públics puguen impulsar la digitalització de les pimes del comerç i l'artesania.
 13. Projectes col·lectius que aborden la digitalització del comerç i l'artesania en l'àmbit rural.
 14. Elaboració de plans estratègics, estudis de viabilitat i de prospectiva en relació a la digitalització i tecnologies aplicades al comerç minorista i /o sector artesà.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 18 de desembre de 2020 a les 09.00 fins al 4 de febrer de 2021 a les 14.00 hores.

+Info