Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes 2021 per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors

13 oct 2021
Termini de presentació del 13/10/2021 al 03/11/2021

 

 

El BOE num 243/11.10.2021 ha publicat l'Extracte de l'Ordre ICT/1073/2021 del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 24 de setembre de 2021, per la qual es convoquen les línies d'ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors per a l'any 2021.

Les subvencions d'ajuda a la transformació digital destinades a les Associacions i Federacions d'Exportadors estan emmarcades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquestes ajudes tracten d'aconseguir la màxima eficàcia dels seus serveis telemàtics i de comunicació amb les seues empreses associades i altres agents econòmics, afavorint així mateix la transformació digital dels sectors en què desenvolupen la seua activitat.

Beneficiaris

Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors reconegudes com a entitats col•laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç, en virtut del que s'estableix en l'Ordre ITC/3690/2005 de 22 de novembre.

Despesa subvencionables

a) Millora en la connectivitat de les xarxes (millora, renovació i adaptació de l'equipament d'accés a internet).
b) Adequació dels servidors, per a promoure la transformació digital en l'ocupació i la productivitat, a través del teletreball.
c) Adaptació dels espais físics i oficines a la disrupció tecnològica, incloent l'equipament (insonorització, dotació d'equipament audiovisual).
d) Renovació dels equips informàtics i de comunicació d'acord amb les noves tecnologies, incidint en la productivitat i competitivitat.
e) Adquisició de solucions tecnològiques per als dispositius electrònics, en línia amb la transformació digital.
f) Virtualització dels servidors en l'àmbit de la intel•ligència artificial, estimulant la capacitat d'investigació, desenvolupament i innovació.
g) Mesures de ciberseguretat en relació amb les noves tecnologies per a garantir la seguretat de la xarxa i de la informació.
h) Estudis personalitzats amb Big Data de mercats en relació amb les empreses espanyoles, permetent potenciar el creixement intel•ligent, sostenible i integrador.
i) Disseny de pàgines web actuals, adaptades a les noves tecnologies i intuïtives.
j) Implantació d'estratègies per a la gestió de xarxes socials per a captació de clients.

Quantia.

Les ajudes s'imputaran a les aplicacions pressupostàries corresponents al programa 20.50.430A.470 «Enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors. Mecanisme de Recuperació i Resiliència» o el seu equivalent en els Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici dels Pressupostos de l'Estat procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència.

Les subvencions que es concedisquen en virtut d'aquesta convocatòria seran d'un muntant màxim de 900.000 euros, que es destinarà a finançar parcialment les despeses destinades a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics de les Associacions i Federacions d'Exportadors reconegudes

Presentació sol•licituds

El termini serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest extracte en el Boletín Oficial del Estado

Formulari de Sol•licitud de Subvenció en el qual es formularà la petició d'ajuda en l'exercici 2021 i els Annexos que en ell s'especifiquen. Tota la informació relativa a la documentació a aportar, s'especifica en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, apartat 'Procediments i serveis', en la següent adreça: https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/paginas/ detalle-procediments.aspx?*IdProcedimiento=254

+Info>>>>