Notícies:Red ADL Valencia

Actualització de l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera

07 oct 2021
S'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals

Conforme a aquesta obligació d'actualització mensual del cost de finançament de l'Estat a cada termini, es publica un nou annex 1.

ANNEX 1 Tipus d'interés fixos i diferencials del cost de finançament de l'Estat a l'efecte de compliment de l'apartat tercer de la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera Dades recollides el 04/10/2021 a les 17.45

+Info