Notícies:Red ADL Valencia

Acelera pyme. Les oportunitats de la digitalització sostenible i de la tecnologia verda per a la teua pime (Green *IT i Green *Tech)

17 Nov 2023
La transformació digital és un repte que pot ajudar les pimes a aconseguir els seus objectius. Però és fonamental que es realitze buscant l'eficiència energètica i respectant el medi ambient.

Punxar la imatge per a veure el VIDEO

 

Resum executiu
Els fons europeus i la seua aplicació a Espanya busquen fomentar una doble transició, verd i digital. La digitalització de les empreses pot suposar en sí un repte per a la sostenibilitat, i per això, es requereix parar atenció a la seua aplicabilitat i fer-ho de tal forma que es busque l'eficiència energètica i el menor impacte mediambiental (Green IT). Al seu torn, les noves tecnologies poden ser una palanca de canvi per a trobar solucions de negoci més sostenibles que reduïsquen la contaminació (Green Tech).

Són dos conceptes molt relacionats, però Green IT fa referència a digitalitzar-se de manera sostenible i Green Tech és un terme més ampli que engloba l'ús de tota mena de tecnologies innovadores per a crear productes, serveis i processos que ajuden a mitigar impactes negatius en el medi ambient.

Les principals aplicacions de la Green IT són:

 1. Cloud Computing (o tecnologia en el núvol), és a dir, accedir a un programari (programes informàtics) a través d'internet directament, en lloc de tindre'ls instal·lades en l'ordinador.
 2. Elecció d'equips de tecnologies de baix consum i amb eficiència energètica.
 3. Xarxa 5G, per a obtindre un menor consum per electricitat.
 4. Dispositius mòbils amb materials Green.
 5. Ús de tecnologies de la comunicació (com a videotelefonades) per a evitar llargs trasllats.
 6. Monitoratge del consum i anàlisi dades per a buscar sostenibilitat.
 7. Reducció de l'ús del paper i del consum de tinta o impressió.
 8. Reciclatge tecnològic i reutilització de components.
 9. Desenvolupament de programari sostenible, seguint guies de bones pràctiques per a reduir la contaminació.


Les principals tecnologies que poden emprar-se en el context de la Green Tech són:

 1. Internet of Things (IoT) la internet de les coses, és a dir, “coses” connectades per sensors, que es poden usar per a optimitzar l'ús d'electricitat, en agricultura de precisió o per a la gestió de residus.
 2. Impressió 3D que permet un menor consum d'energia en la fabricació, amb peces més lleugeres, producció local i sense estoc.
 3. La Intel·ligència Artificial (IA) o Green IA. aplicar IA per a usos sostenibles, gràcies al processament de dades a gran escala per a l'optimització de recursos, connectant-se el seu ús amb la resta de tecnologies.
 4. Bessons Digitals que és una representació virtual d'un producte físic, i serveix per a fer simulacions de productes i provar-los en l'àmbit digital abans de llançar-los al mercat.
 5. Blockchain que és el registre electrònic de transaccions durant una cadena de valor per a calcular i registra la petjada de carboni, la qual cosa permet controlar la traçabilitat dels productes i millorar-la.
 6. Energies renovables que es poden adquirir o consumir, per exemple amb panells solars o vehicles elèctrics. 

Els principals avantatges de la transformació digital sostenible són:

 • La sostenibilitat contribuint a un objectiu global.
 • La disminució de costos a llarg termini, per aconseguir una major eficiència energètica i l'optimització de recursos.
 • Una millora en la reputació perquè l'etiqueta “eco-friendly” representa un valor afegit.
 • Oportunitats de negoci sent les Green Tech una veta de mercat en creixement.

Hi ha moltes pimes i startups que apliquen la tecnologia amb un ús sostenible i a continuació esmentem alguns exemples de casos d'èxit a Espanya: 

Exxita : s'encarrega de la reparació de tecnologia i combatre l'obsolescència programada.

Designable: creen edificis 100% elèctrics sense contaminació.

Nax Solutions: amb solucions de IA per a agricultura de precisió.

Liq: usen impressió 3D per a ulleres sostenibles.

En definitiva, les pimes i startups tenen al seu abast contribuir al desenvolupament sostenible amb bones pràctiques en la seua digitalització (Green IT) i a més també poden obrir-se a un mercat potent en el qual invertir, el de la innovació i tecnologia capdavantera per a solucions sostenibles que aprofiten eficientment els recursos (Green Tech).

Punxar baix per a vore el RESUM EXECUTIU

Las oportunidades de la digitalización sostenible y de la tecnología verde para tu pyme (Green IT y Green Tech) - Resumen ejecutivo.pdf

Formato pdf, 641.28 Kb

Punxar baix per a veure l'INFORME

Las oportunidades de la digitalización sostenible y de la tecnología verde para tu pyme (Green IT y Green Tech).pdf

Formato pdf, 3.32 Mb