Notícies:Red ADL Valencia

Acelera pyme. Desbloquejant el potencial del Big Data en el sector manufacturer

20 Nov 2023
Sabies que el sector manufacturer es troba en una revolució digital que està canviant la forma en què les empreses operen? El Big Data exerceix un paper crucial en la digitalització de pimes i autònoms i, en este post, explorem el Big Data i el seu potencial concret en el sector manufacturer, així com les seues aplicacions pràctiques.

Sobre el sector manufacturer

El sector manufacturer és un pilar fonamental de l'economia global. Inclou una àmplia gamma d'activitats, des de la producció de béns de consum fins a la fabricació de components industrials. Durant dècades, ha sigut un sector arrelat en la producció tradicional, amb processos manuals i gestió basada en l'experiència.

No obstant això, a mesura que el món es digitalitza, este sector l'ha fet també. En este context, el Big Data s'ha identificat com un habilitador clau en els seus processos. 

 

El paper transformador del Big Data

El Big Data es refereix al procés de recopilació, anàlisi i aplicació de dades en volums massius. Esta tecnologia ha demostrat ser un habilitador de l'eficiència, la qualitat i la innovació. Alguns dels seus beneficis són:

  • Presa de decisions informades: en general, les empreses solen dependre de la intuïció i l'experiència per a prendre decisions. El Big Data, en recopilar i analitzar dades en temps real, permet a les empreses prendre decisions basades en evidències. Això condueix a una major eficiència i estalvi de costos.
  • Optimització de processos: també el Big Data permet monitorar de manera constant els processos de fabricació. Això facilita la identificació d'ineficiències i colls de botella el que, al seu torn, condueix a l'optimització de la producció. Les empreses poden reduir el desaprofitament, augmentar la productivitat i millorar la qualitat dels productes.
  • Manteniment predictiu: en tots els sectors, el temps d'inactivitat de les màquines és de cost elevat. El Big Data permet el seguiment de la salut de les màquines en temps real, la qual cosa facilita la detecció precoç de problemes. Això permet un manteniment predictiu, reduint el temps d'inactivitat no planificat i els costos associats.
  • Personalització de productes: el Big Data també impulsa la personalització de productes. En recopilar dades sobre les preferències dels clients i el rendiment dels productes, les empreses poden adaptar les seues ofertes per a satisfer les necessitats individuals dels consumidors.