Notícies:Projecte Xarxa AODL

2a jornada del cicle informatiu de Fons Europeus, “Finançament europeu 2021 – 2027

22 feb 2021
2a jornada del cicle informatiu de Fons Europeus, “Finançament europeu 2021 – 2027" per a entitats locals

El Centre Europe Direct Castelló de la Diputació de Castelló llança el cicle Informatiu en línia “FONS EUROPEUS 2021 2027” #FONSUE21_27 amb l'objectiu d'oferir a tota la ciutadania, càrrecs electes, entitats públiques, privades, ONGs i altres actors interessats una àmplia visió de com queda repartit el pressupost comunitari per al període 2021-2027 i les mesures extraordinàries de recuperació en el marc de l'Instrument “Next Generation” que contribuirà a la reconstrucció de la UE després de la pandèmia.

El cicle consta de 4 sessions especialitzades que permetran abracar tant els mecanismes de recuperació com els programes del Marc Financer Pluriennal i conclourà amb un seminari específic per a desenvolupar candidatures de projectes competitives.

Sessió 1: Mecanisme de Finançament europeu i Next Generation EU

18 febrer 10.00 a 12.30

Sessió 2: Finançament europeu 2021- 2027 per a entitats locals.

25 febrer 10.00 a 12.30

Sessió 3: Finançament europeu 2021- 2027 per a entitats privades i empresa.

11 març 10.00 a 12.30

Sessió 4: Preparar un projecte europeu: Tipus d'èxit.

18 març 10.00 a 12.30

Més informació en europedirectcs.dipcas.es

Registre per a la sessió 1a: Mecanisme de Finançament europeu i Next Generation EU. A través del següent enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqeYPNTbT84FK3hcfzjZVjdWkF3cVRv39cxMSsPk_8FR_R2A/viewform?usp=sf_link

Registre per a la 2a sessió: Finançament europeu 2021 - 2027 per a entitats locals. A través del següent enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXmVu23GXTWTlhGLuMMOkIZiz5OO7P3bVRmUNVE5ZtQC6vEw/viewform?usp=sf_link

+Info