Notícies:Red ADL Valencia

24a Edició dels Premis CEEI-IVACE 2021 València

11 jun 2021
Termini de presentació fins al 30/06/2021

 

L'objectiu d'aquests premis és reconèixer l'esforç d'empreses innovadores en l'ámbit de actuació del CEEI València (Província de València i les Comarques de l'Alcoià i el Comtat, de la província d'Alacant), per a potenciar el teixit socioeconòmic, diversificar les activitats empresarials, fomentar el emprendedurisme i la innovació.

CATEGORIES

S'estableixen dues categories diferents a premiar:

1 - Premi CREACIÓ D'EMPRESA:

Beneficiaris: empreses amb domicili fiscal o social situat en l'àmbit d'actuació del CEEI València (Província de València i les Comarques de l'Alcoià i el Comtat, de la província d'Alacant), que hagen iniciat l'activitat de l'empresa des de l'1 de gener de 2019, que hagen posat en marxa una iniciativa empresarial que supose una innovació o diversificació en el teixit empresarial de la zona

Premis:

  • Dotació de 4.000 €, que es destinarà a cobrir despeses derivades de la posada en marxa del projecte.
  • Allotjament gratuït durant tres mesos en les instal•lacions del CEEI.
  • Assessorament empresarial personalitzat per tècnics del CEEI per a la millora del Model de Negoci i Pla d'Empresa.
  • Ajuda en la cerca de Línies de Finançament.
  • Difusió i promoció de l'empresa guanyadora a través de la plataforma Emprenemjunts i altres mitjans

2- Premi TRAJECTÒRIA EMPRESARIAL:

Beneficiaris: empreses amb domicili fiscal o social situat en l'àmbit d'actuació del CEEI València (Província de València i les Comarques de l'Alcoià i el Comtat, de la província d'Alacant), que hagen iniciat l'activitat des de l'1 de gener de 2016, on es valorarà l'evolució de l'empresa durant aquest període.

Premis

• Dotació de 4.000 €.
• Assessorament empresarial personalitzat per tècnics del CEEI per a la realització del diagnòstic de situació de l'empresa i línies de millora.
• Ajuda en la cerca de Línies de Finançament.
• Difusió i promoció de l'empresa guanyadora a través de la plataforma **Emprenemjunts i altres mitjans.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de juny a les 12.00 h.

1) Emplenar el Formulari Online corresponent a la categoria en la qual vulga participar. (Només s'acceptaran les candidatures rebudes via online).

            NOTA: Per a emplenar el formulari és necessari ser un usuari registrat i contacte de l'empresa que es presenta al premi.

2) Adjuntar en el Formulari Online el següent document: Model 036 de la AEAT d'inici d'activitat.

CRITERIS A AVALUAR

Els criteris generals a avaluar en cadascuna de les categories són els següents:

- Diferenciació i originalitat de l'oportunitat de negoci.
- Viabilitat tècnica i comercial.
- Viabilitat econòmica i financera.
- Capacitat tècnica i empresarial de l'equip promotor.
- Coneixement del mercat i de la competència.
- Llocs de treball creats fins avui i política de RH.
- Potencial de creixement de l'empresa.
- Premis/Reconeixements rebuts.
- Innovació en el sector d'activitat de l'empresa.
- Patents, models d'utilitat.
- Perspectives (previsions) econòmiques de creixement.
- Diversificació, desenvolupament de noves línies de negoci i ampliació de mercats.

En la categoria CREACIÓ D'EMPRESA,es tindrà en compte a més dels criteris anteriors:

- Accions realitzades fins avui.

En la categoria TRAJECTÒRIA EMPRESARIAL, es tindrà en compte, a més els següents criteris addicionals:

- Trajectòria de l'empresa.
- Internacionalització de l'empresa.
- Xifres Econòmiques obtingudes fins avui.

L'avaluació dels candidats serà realitzada per un Jurat constituït per membres amb àmplia experiència en emprenedoria i creació d'empreses.

La participació en la present edició de premis implica l'acceptació de les bases.

La informació aportada per cadascun dels candidats serà tractada amb total confidencialitat.

El lliurament de premis es realitzarà públicament en data a determinar.