Notícies:Red ADL Valencia

2024. Ajudes “UVemprén LAB,” de la Universitat de València

15 Apr 2024
Convocar la segona edició de les ajudes “UVemprén LAB,” de la Universitat de València en el marc de les ajudes dirigides a fomentar l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana i aprovar les bases que regulen esta convocatòria i que figuren incloses com a annex I d'esta resolució.

Beneficiaris Podrà presentar-se a esta convocatòria estudiantat d'estudis oficials de doctorat de la Universitat de València, matriculat en el curs acadèmic 2023-2024.

Objecte Convocar la segona edició de les ajudes «UVemprén LAB,» de la Universitat de València en el marc de les ajudes dirigides a fomentar l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana i aprovar les bases que regulen esta convocatòria i que figuren incloses com a annex I d'esta resolució.

Bases reguladores La convocatòria està publicada en la següent url: https://www.uv.es/uvempren/uvemprenlab/convocatoriafirmada_emprenlab2024_cas.pdf.pdf

Quantia Entre els presentats se seleccionaran tres projectes, de tal manera que el primer seleccionat rebrà una ajuda econòmica de 5.000 € mentres que els altres dos rebran una ajuda de 2.500 € cadascun. Esta ajuda s'intentarà destinar a la implementació dels projectes.

A més rebran tres ajudes d'allotjament (valorats en 1.000 € cadascun) que permetran als tres projectes guanyadors accedir als espais de cotreball del Parc Científic de la Universitat de València, a un programa formatiu per a ajudar a desenvolupar els projectes seleccionats i l'oportunitat d'incorporar la idea com a projecte innovador dins de la incubadora UVemprén StartUP.

Estes ajudes es finançaran fins a un màxim de 13.000 € destinats a sufragar les tres ajudes a les quals fa referència l'apartat primer d'esta resolució

Sol·licituds La presentació de la sol·licitud es realitzarà amb una instància general a través del registre electrònic de la Universitat de València.

Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds començarà al dia 16 d'abril i acabarà el 2 de maig de 2024 a les 14.00 h.

+Info convocatòria

+Info