Notícies:Red ADL Valencia

Programa Kit Digital. Ajudes a la digitalització d'empreses de menys de 3 treballadors

09 Mar 2023
Fins el 31/12/2024 obert termini per demanar ajudes a empreses amb menys de 3 treballadors (Segment III)

Beneficiaris: Petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, el domicili fiscal de la qual estiga situat en territori espanyol, compreses en el Segment III que estableix l'article 7.2 de les Bases Reguladores: c) Segment III: Petites empreses o Microempreses entre 0 i menys de 3 empleats.

Hauran d'estar inscrits en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajuda, i tindre una antiguitat mínima de 6 mesos. En el cas que s'haja fet el canvi del Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a l'equivalent de l'Administració Tributària Foral, i viceversa, es tindrà en consideració per a la present Convocatòria el període que haja romàs inscrit en tots dos.  

Objecte: Finançar l'adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències del qual es troben accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital, regulat en l'article 12 de les Bases Reguladores,  i dirigides a la digitalització de les petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació compreses en el Segment III de l'article 7.2 de les Bases Reguladores, això és, petites empreses entre 0 i menys de 3 empleats, i conforme al que disposa el punt 3 del mateix article pel qual es determina el segment de beneficiaris que poden sol·licitar la subvenció.

Bases reguladores:  Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'EspanyaFinançat per la Unió Europea - Next Generation EU (Programa Kit Digital), modificada posteriorment per l'Ordre ETD/734/2022, de 26 de juliol (BOE de 29 de juliol de 2022). Termini de presentació de sol·licituds ampliat per Resolució de 28/2/23 de la Direcció General de Red.es publicada al BOE de 2/3/23

Quantia: L'import màxim total de les ajudes regulades en la present Convocatòria ascendeix a la quantitat de cinc-cents milions d'euros (500.000.000 €). L'import màxim d'ajuda per beneficiari serà de dos mil euros (2.000 €), en estar dirigides únicament al Segment III.  

Termini de presentació de sol·licituds: des del 20 d'octubre de 2022 a les 11 hores fins al 31 de desembre de 2024 a les 11 hores 

+Info