Notícies:Red ADL Valencia

2022. Ajudes a projectes «Europa Excel·lència»

23 jun 2022
Millorar l'èxit de la participació espanyola en les convocatòries del Consell Europeu d'Investigació, en les seues modalitats «Starting Grants», «Consolidator Grants» i «Advanced Grants», emmarcades en el Pilar 1 «Ciència Excel·lent» del Programa Marc d'Investigació de la Unió Europea Horitzó Europa

Entitats beneficiàries. Els organismes públics d'investigació, les universitats públiques i privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els instituts d'investigació sanitària acreditats, els Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, i altres centres d'I+D+i, públics i privats sense ànim de lucre.

Objecte. Millorar l'èxit de la participació espanyola en les convocatòries del Consell Europeu d'Investigació, en les seues modalitats «Starting Grants», «Consolidator Grants» i «Advanced Grants», emmarcades en el Pilar 1 «Ciència Excel·lent» del Programa Marc d'Investigació de la Unió Europea Horitzó Europa, a través del finançament de projectes d'investigació cientificotècnica relacionats amb els objectius de les propostes remeses i avaluades positivament i considerades elegibles pel Consell Europeu d'Investigació, però que per raons pressupostàries no han pogut ser finalment finançades per aquest organisme.

Bases reguladores. Ordre CIN/552/2022, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes públiques a projectes «Europa Excel·lència», del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 145 de 18 de juny de 2022).

Quantia. La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria ascendeix a 2.500.000 d'euros.

Les sol·licituds emplenament i presentació telemàtica a través dels mitjans electrònics habilitats per a això en la seu electrònica del Ministeri de Ciència i Innovació.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 27 de juny de 2022 i finalitzarà el dia 8 de juliol de 2022 a les 14.00 hores (hora peninsular espanyola).

+Info