Notícies:Projecte Xarxa AODL

2021-2023. Ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu

21 ene 2021
Ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu

Beneficiaris: empreses, sempre que complisquen amb els requisits fixats en aquestes i en el que addicionalment es dispose en els annexos de la convocatòria.

Objecte convocatòria per a les actuacions executables durant els anys 2021, 2022 i 2023 de les diferents ajudes regulades en el Decret 9/2018, de 30 de maig, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu:

  • Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses.
  • Promoció del talent.
  • Impuls a la compra pública innovadora (CPI).
  • Projectes estratègics en cooperació.
  • Consolidació de la cadena de valor empresarial.
  • Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació.

Bases reguladores Decret 9/2018, de 30 de maig, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8312, de 7 de juny de 2018.

Període d'execució del projecte

Període d’execució del projecte

Programa

Data d’inici

Data de finalització

Valorització i transferència de resultats de recerca a les empreses

Des de l’1 de gener de 2021

Màxim el 30 de setembre de 2023

Promoció del talent

Des de l’1 de gener de 2021

Impuls a la compra pública innovadora (CPI) – Línia 1

Des de data de sol·licitud de l’ajuda

Impuls a la compra pública innovadora (CPI) – Línia 2

Des de l’1 de gener de 2021

Projectes estratègics en cooperació

Des de la data de sol·licitud de l’ajuda

Consolidació de la cadena de valor empresarial

Des de la data de sol·licitud de l’ajuda

Accions complementàries d’impuls i enfortiment de la innovació

Des de l’1 de gener de 2021

Quantia la quantia màxima destinada a finançar les ajudes d'aquesta convocatòria serà 46.482.000 euros,

Terminis de justificació del projecte: Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en, com a màxim, tres fases en les dates indicades a continuació:

– En la primera fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, l'1 d'octubre de 2021, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2021, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran en la segona fase de justificació.

– En la segona fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, l'1 de juliol de 2022, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2022, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran en la tercera fase de justificació.

– En la tercera fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 2 d'octubre de 2023, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2023 però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 9 de gener de 2024

Termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 22 de gener fins al 18 de febrer de 2021

+Info