Notícies:Projecte Xarxa AODL

2021. Pla Mobilitat Cambra València

23 feb 2021
Selecció de joves interessats a participar en la de Mobilitat del Programa Integral de Qualificació

Objecte: selecció de joves interessats a participar en la de Mobilitat del Programa Integral de Qualificació i Ús de la Cambra de València i el règim de les ajudes destinades a la realització de les estades de mobilitat

Quantia de les ajudes: s'articulen en dues línies destinades, d'una banda, a facilitar la realització de pràctiques en empreses de la Unió Europea per part de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i, d'altra banda, afavorir la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en empreses de la Unió Europea

a. Pràctiques en empreses: els joves rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant la seua estada durant el període de formació pràctica a l'estranger i finançarà com a màxim estades de sis mesos

Grups

Països

Quantia total estades de 3 mesos

Quantia total estades de 6 mesos

Grup 1

Països amb cost de vida més alt

Dinamarca, Irlanda, França, Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia

2.500,00 €

5.000,00 €

Grup 2

Països amb cost de vida mitjà

Bèlgica, Republica Checa, Alemanya, Grècia, Croàcia, Xipre, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Eslovènia

2.300,00 €

4.600,00 €

Grup 3

Països amb cost de vida més baix

Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia

2.000,00 €

4.000,00 €

  1. Contractes laborals: Els joves seleccionats per a realitzar una mobilitat mitjançant un contracte laboral al país de destinació rebran una *auda econòmica, a manera de contribució a les despeses de viatge.
    Les ajudes econòmiques als joves que es desplacen amb un contracte de treball depenen del país de destinació i de la distància a la qual aquest es trobe del seu país de resistència.

    S'han establit les següents quanties màximes en funció de la distància:

Distancia país destine

Quantia total

Entre 100 i 499 km

180,00 €

Entre 500 i 1.999 km

275,00 €

Entre 2.000 i 2.999 km

360,00 €

Entre 3.000 i 3.999 km

530,00 €

Entre 4.000 i 7.999 km

820,00 €

El contingut de les mobilitats transnacionals haurà d'estar relacionat, en la mesura que siga possible, amb els estudis o formació que posseeix el jove participant.

Duració de l'estada: Les estades internacionals podran iniciar-se des del 25/02/2021 fins al 10/12/2021 i hauran d'estar finalitzades abans del 15/06/2022

Termini i presentació de sol·licituds: començarà el 24 de febrer i finalitzarà en esgotar la disponibilitat pressupostària associada a la present Convocatòria o bé el 29/10/2021.

Les sol·licituds, al costat de la documentació corresponent, podran presentara per alguna de les següents vies:

Fisicamente en el Registre de Cambra València

PICE – Pla de Mobilitat

Carrer Poeta Querol, 15

46002 València

Horari de registre de 9 a 14 hores

Mitjançant correu postal certificat en la següent adreça

Cambra València

PICE – Pla de Mobilitat

Carrer Poeta Querol, 15

46002 València

Mitjançant correu electrònic: movilidad@camaravalencia.com

Dades de contacte:

Per telèfon: 96-310.39.08 / 96-310.39.99

Per correu electrònic: movilidad@camaravalencia.com

+Info