Notícies:Red ADL Valencia

08/09/2020 Taller LLAMP sobre negociació i vendes

04 ago 2022
Esdeveniment en línia organitzat per CEEI València

 

Taller orientat a millorar de manera pràctica les destreses, les habilitats i l'actitud venedora de les empreses i projectes de LLAMP
El taller està dirigit a participants en el Programa LLAMP ESTIMES CV i ACCELERACIÓ 3I

L'objectiu general és dotar als nous emprenedors d'eines perquè, en els inicis de la seua activitat, siguen capaces d'impulsar un mètode de captació de clients que els permeta generar negoci de manera immediata.

L'objectiu operatiu, l'assistent serà capaç de:

• Definir les eines bàsiques necessàries per a identificar i captar clients.
• Determinar els passos per a realitzar una entrevista de venda eficaç:

o Escoltar els clients, detectar les seues necessitats, anar més enllà del tècnic per a poder presentar propostes de valor.
o Saber argumentar i rebatre les objeccions que sobretot amb el preu es produeixen.
o Posar en valor l'avantatge competitiu de cada empresa.
o Saber presentar alternatives en l'oferta: passar de parlar de propostes tècniques a solucions tècniques.
o Assajar tècniques de tancament de venda.
o Provar la seua capacitat negociadora.

• Establir un mix de comunicació amb els clients per a formar així un vincle amb ells.

Aquesta experiència és el que el seu títol indica: un taller. I en un taller es treballa, es practica, es vivencia, s'assaja. Combinem el coneixement sobre la gestió de venda amb el vessant pràctic en l'assaig de les habilitats comercials.

PROGRAMA

Jornada de 4 hores

 • Introducció: Un canvi d'era i no era de canvis. Nous temps, noves eines, noves maneres de fer i, per tant, un nou enfocament de venda.
 • Les claus d'un professional de la venda: El professional de la venda o el professional que embene. Un model de desenvolupament professional. Què ha de tenir en compte un venedor? basat en cinc pilars, Model CRASH©: Coneixement, Relació, Actitud, Sort i Habilitat..
 • Eines low-cost per a l'acostament a nous clients.

o Xarxes Socials. Linkedin com a eina de captació de clients.
o Concertació telefònica de cites.
o Esdeveniments i networking com a eines de captació.

 • Taller de solucions des de les necessitats:

o Treballar des del client:

 • Un mètode empàtic d'escolta activa.
 • Preguntes eficaces des d'una orientació client.

o Part pràctica: El taller de preguntes del Doctor Lionel Logue

 • El taller de l'argumentació:

o Un model d'argumentació des del que espera el client, des dels beneficis.
o Part pràctica: El taller d'arguments de Nick Naylor.

 • Taller per a resoldre objeccions del client

o Taller de resolució de les resistències dels clients des dels projectes dels assistents al programa:

 • Les tècniques més eficaces per a donar-li la volta a la qüestió crítica del preu.
 • Tècnica del “Si però”
 • Taller de Negociació de Venda amb una metodologia única:

o Part pràctica: El taller del tancament de la venda de Sheldon Levine:

 • La teoria de l'alternativa d'elecció aplicada al tancament de la venda.
 • La teoria de l'abundància aplicada al tancament de la venda.

METODOLOGIA

► Dinàmic mitjançant la interacció d'alumne-ponent.
► Exercicis i dinàmiques grupals.
► Exercicis de negociació realitzats en parella (no es faran dramatitzacions en classe ni es gravaran en vídeo).
► Visionat de fragments de pel·lícules: el cinema aplicat a la venda.

El consultor té un mètode que es basa en quatre potes: ACTIVITAT: Tot els conceptes han d'assajar-se a l'aula o fora d'ella. REFERÈNCIA A L'ADQUIRIT: part del punt de partida dels assistents per a adequar els continguts i treballs a les capacitats dels alumnes i no a l'inrevés. PRACTICITAT. Tot el contingut impartit té un desenvolupament després útil en el lloc de treball i, finalment, SIMPLICITAT: el consultor sempre trasllada d'una manera senzilla els conceptes per a adquirir els màxims coneixements.

Dia: 8 de setembre 2022

Horari: 09:30 a 13:30 hores

Inscripció gratuita ací>>>