Notícies: Red ADL Valencia

Busca per nom

2022. Activitats destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO Patrimoni Mundial, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

19 oct 2022
Subvencions destinades a activitats per a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial, patrimoni cultural immaterial de la humanitat o... Seguir llegint

MANISES. 2a Actualització del Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023.

19 oct 2022
Actualitzar el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 que va ser aprovat per Resolució d'Alcaldia número 4089 de 14 de desembre de 2021, i actualitzat al juny de 2022 mitjançant resolució... Seguir llegint

T’avalem 2022. Programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança

18 oct 2022
Subvencions als projectes «T’avalem», en desenvolupament del programa mixt d’ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança Seguir llegint

ET FORMEN 2022. 1a Etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem

18 oct 2022
Primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables i la... Seguir llegint

Correcció d’errades de les bases reguladores i convocatòria de les subvencions a sales d’exhibició cinematogràfica establides en la Comunitat Valenciana

18 oct 2022
Correcció d’errades de les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a sales d’exhibició cinematogràfica establides en la Comunitat Valenciana per a projectes d’innovació, funcionament digitalitzat i sostenible,... Seguir llegint

2022. 2n convocatòria. ONTINYENT. Subvencions a entitats associatives del municipi en l'àmbit de la promoció econòmica 2022

18 oct 2022
Subvencions a entitats associatives del municipi en l'àmbit de la promoció econòmica 2022 Seguir llegint

2022. Ontinyent: Subvencions destinades a col·laborar en les despeses originades per les empreses, derivats de la participació en fires nacionals o internacionals i missions comercials

18 oct 2022
Subvencions destinades a col·laborar en les despeses originades per les empreses, derivats de la participació en fires nacionals o internacionals i missions comercials Seguir llegint

ONTINYENT. 2022. Ajudes a la confecció de catàlegs impresos i catàlegs de productes i altres ferramentes de comercialització i màrqueting

18 oct 2022
Ajudes a la confecció de catàlegs impresos i catàlegs de productes i altres ferramentes de comercialització i màrqueting, convocatòria 2022 Seguir llegint

L'OLLERIA. Campanya “Bono Reactivem l’Olleria 2022”

18 oct 2022
Bases reguladores amb l’objectiu d’incentivar el consum en el comerços i altres establiments de diferents sectors del municipi. Seguir llegint

EU Brokerage Event on industrial KET in Horizon Europe +

18 oct 2022
La 9a edició del major esdeveniment europeu sobre KETs (Key Enabling Technologies) co-organitzat per la xarxa de Punts Nacionals de Contacte i per la Enterprise Europe Network de França i... Seguir llegint

Regulació dels fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de les fruites i hortalisses i de les seues associacions  

17 oct 2022
Es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de les fruites i hortalisses i de les seues associacions en el marc de la intervenció... Seguir llegint

Modificació dels fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses

17 oct 2022
Modificació del Reial decret 1179/2018, de 21 de setembre, pel qual es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses Seguir llegint

Relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de setembre de 2022

17 oct 2022
Relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de setembre de 2022 Seguir llegint

Normes UNE anul·lades durant el mes de setembre de 2022.

17 oct 2022
Normes UNE anul·lades durant el mes de setembre de 2022. Seguir llegint

Relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de setembre de 2022 com a normes espanyoles.

17 oct 2022
Relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de setembre de 2022 com a normes espanyoles. Seguir llegint

Correcció d'errors de les zones de veda espai temporal per a la modalitat de cércol en determinades zones del litoral mediterrani per al període 2022-2023

17 oct 2022
Es corregeixen errors en l'Orde APA/594/2022, de 19 de juny, per la qual s'estableixen zones de veda espai temporal per a la modalitat de cércol en determinades zones del litoral... Seguir llegint

Relació de festes laborals per a l'any 2023

17 oct 2022
Relació de festes laborals per a l'any 2023 Seguir llegint

Modificació dels termes i condicions del primer tram de la línia d'avals a finançament concedit a empreses i autònoms en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

17 oct 2022
Es modifica el de 10 de maig de 2022, pel qual s'estableixen els termes i condicions del primer tram de la línia d'avals a finançament concedit a empreses i autònoms... Seguir llegint

Correcció errors de la convocatòria d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, com a empreses que realitzen transport privat complementari

17 oct 2022
Correcció d'errors de l'Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen les ajudes per a la transformació... Seguir llegint

Modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’I+D i innovació

17 oct 2022
Es modifica parcialment l’Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió... Seguir llegint