Notícies: Red ADL Valencia

Busca per nom

Bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Programa Innova Invest»

14 dic 2021
Bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el... Seguir llegint

ALMUSSAFES_ VAIG VEURE Campaña Municipal “Tot Al Teu Poble 2021”.

14 dic 2021
Convocatòria la concessió de premis per a promocionar el xicotet comerç a Almussafes, aprofitant l'arribada de les festes de Nadal. Seguir llegint

15 i 16 de desembre, Congrés Startups Digital Summit a València

14 dic 2021
La Diputació de València participa en esta cita de l'emprenedoria innovadora que acull L'Oceanogràfic Seguir llegint

Correcció d'errors de les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques del «Programa Investigue»

13 dic 2021
Correcció d'errors de l'Ordre TES/1267/2021, de 17 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del «Programa Investigue» Seguir llegint

Convalidació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

13 dic 2021
Convalidació del Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,... Seguir llegint

Debat: La innovació social i la innovació empresarial

13 dic 2021
IV Debat del Cercle d'Estudis sobre Innovació #InnovaciónSinAristas Seguir llegint

Curs en Desenvolupament Web i Comerç Electrònic

13 dic 2021
Curs on line gratuït impartit per Prospera Seguir llegint

Provant, provant. Del prototip a l'èxit

13 dic 2021
Esdeveniment on-line per a agents de l'ecosistema emprenedor Seguir llegint

Noves tendències en el sector turístic

13 dic 2021
Esdeveniment on-line emmarcat en el Cicle Fòrum Emprenedoria amb Talent Turisme Seguir llegint

Curs Xarxes socials i Màrqueting 2.0

13 dic 2021
Curs online gratuït impartit per Prospera Seguir llegint

REQUENA_ Subvencions promoció gastronòmica local 2021

13 dic 2021
Termini de presentació del 14/12/2021 al 23/12/2021 Seguir llegint

Procediment d'autorització o renovació per a impartir programes formatius de qualificació bàsica (PFCB)

13 dic 2021
Per a ens territorials (municipis i províncies), mancomunitats, institucions sense ànim de lucre i centre docents privats específics d'Educació Especial. Seguir llegint


COVID-19_Noves mesures en matèria de salut pública respecte de l'accés a determinats establiment.

03 dic 2021
Vigència desde les 00 hores del 04/12/2021 per un període de trenta dies naturals. Seguir llegint


DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA_ Publicat Calendari fiscal 2022

02 dic 2021
Per als ens públics que deleguen en la Diputació de València l pagament de tributs Seguir llegintPublicat el calendari 2022 de dies inhàbils a efecte de còmput de terminis

01 dic 2021
En l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a 2022 Seguir llegint

Setmana Focus i Emprenedoria CV 2021: Empreses amb futur, les noves regles del joc

30 nov 2021
Esdeveniment en format híbrid organitzat per la Xarxa CEEI C. Valenciana, que tindrà lloc des del 30/11/2021 al 02/12/2021 Seguir llegint