Notícies: Red ADL Valencia

Busca per nom

Ampliació del termini de justificació de les subvencions de projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana

27 oct 2022
S’amplia el termini de justificació de les subvencions de caràcter plurianual per a determinats projectes d’inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, per a... Seguir llegint

Aprovació de les subvencions a les entitats locals beneficiàries del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament

27 oct 2022
Aprovació de les subvencions a les entitats locals beneficiàries del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament Seguir llegint

L'ADL de Cullera oferta, en comissió de serveis, una plaça d'agent de Desenvolupament Local

27 oct 2022
Informació pública del barem de mèrits per a proveir mitjançant comissió de serveis una plaça d'agent de Desenvolupament Local Seguir llegint

SEMINARI PRÀCTIC: L'ABC DE L'EMPRESA COOPERATIVA ,PER A NOVES PERSONES SÒCIES.

26 oct 2022
Curs de formació: desenvolupament societari cooperatiu Seguir llegint

Marc Estratègic del sistema portuari d'interés general

26 oct 2022
Ordre TMA/1014/2022, de 7 d'octubre, per la qual s'aprova el Marc Estratègic del sistema portuari d'interés general Seguir llegint

Regulació de la Intervenció Sectorial Apícola

26 oct 2022
Es regula la Intervenció Sectorial Apícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna. Seguir llegint

Regulación de la Intervenció Sectorial Vitivinícola

26 oct 2022
Es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna. Seguir llegint

Ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera

26 oct 2022
Concessió directa, a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, d'ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport... Seguir llegint

Ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera

26 oct 2022
Concessió directa, a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, d'ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport... Seguir llegint

Amplíació del pressupost i modificació de les ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, dins del programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III-Vehicles Comunitat Valenciana)

26 oct 2022
S’amplia el pressupost i es modifica la Resolució de 22 de juliol de 2021, del president de l’IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d’infraestructura de... Seguir llegint

Amplíació del pressupost i modificació de les ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila combustible dins del programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (Programa *MOVES III-Vehicles Comunitat Valenciana)

26 oct 2022
S’amplia el pressupost i es modifica la Resolució de 14 de juliol de 2021, del president de l’IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició de vehicles elèctrics... Seguir llegint

Validació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes temporals per a facilitar, als municipis amb característiques singulars relacionades amb un servei de transport de trànsit feble, la posada en marxa del transport públic per a viatgeres

26 oct 2022
Validació del Decret llei 11/2022, de 9 de setembre de 2022, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes temporals per a facilitar, als municipis amb característiques... Seguir llegint

Convalidació de mesures extraordinàries de suport a les empreses i persones titulars d'establiments hotelers de la Comunitat Valenciana

26 oct 2022
Validació del Decret llei 10/2022, de 9 de setembre de 2022, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a les empreses i persones titulars d’establiments hotelers de la Comunitat Valenciana... Seguir llegint

CARCAIXENT. Pla Estràtegic de Subvencions.

26 oct 2022
L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per a promoure la consecució de... Seguir llegint

GESTALGAR. Ordenança municipal general de subvencions

26 oct 2022
S'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per aquest Ajuntament, conforme als principis d'igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència, recollits en aquesta Llei Seguir llegint

Sistema de producció de pitaya en hivernacle amb NGS

25 oct 2022
S'abordaran diferents aspectes d'aquest nou sistema de producció en NGS i es presentaran els primers resultats dels assajos sobre el cultiu de pitaya en hivernacle Seguir llegint

2021. Modificació del Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà

25 oct 2022
Es modifica l'Ordre TMA/892/*2021por la que s'aproven el Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà Seguir llegint

2022. Ajudes per al manteniment d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor.

25 oct 2022
Ajudes per al manteniment d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor. Seguir llegint

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres.

25 oct 2022
Mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals especialment dificultat economicofinancera, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat... Seguir llegint

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes a ajuntaments per a l’execució d’actuacions contemplades en els plans d’acció per al clima i l’energia sostenible (PACES).

25 oct 2022
Bases Reguladores per a la concessió d’ajudes a ajuntaments per a l’execució d’actuacions previstes en els plans d’acció per al clima i l’energia sostenible (PACES). Seguir llegint