Notícies: Red ADL Valencia

Busca per nom

IVF_Nova línia de finançament «Préstec bonificat IVF Inverteix Pime React EU FEDER».

19 ene 2022
Termini de presentació des del 20/01/2022 al 01/06/2022 Seguir llegint

Correcció d'errors per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització

19 ene 2022
Correcció d'errors per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització Seguir llegint


Correcció d'errors de les mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

19 ene 2022
Correcció d'errors del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat... Seguir llegint

Curs: Creació d'empreses en línia

18 ene 2022
Tindrà lloc del 07/20/2022 al 23/05/2022 Seguir llegint


Convocatòria 2022 programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació

17 ene 2022
Termini presentació sol·licituds del 18/01/2022 al 07/02/2022 Seguir llegint

Relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de desembre de 2021

17 ene 2022
Relació de normes espanyoles UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de desembre de 2021, identificades pel seu títol i codi numèric Seguir llegint

Relació de normes UNE anul·lades durant el mes de desembre de 2021

17 ene 2022
Relació de normes espanyoles UNE anul·lades durant el mes de desembre de 2021, identificades pel seu títol i codi numèric Seguir llegint

Relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de desembre de 2021 com a normes espanyoles.

17 ene 2022
Relació de normes europees a les quals s'ha atorgat el rang de norma espanyola UNE durant el mes de desembre de 2021 identificades pel seu títol i codi numèric, amb... Seguir llegint

Publicada la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.

17 ene 2022
S'ha considerat incorporar com a requisit en les actuacions dirigides a polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics que el sòl per al qual se sol·licita l'ajuda estiga incorporat al Mapa... Seguir llegint

Convocatòria 2022 proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació

17 ene 2022
Corresponent als certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació Seguir llegint

Formworking 2022 Ontinyent

14 ene 2022
Cicle de conferències orientat al desenvolupament d'habilitats clau en la gestió i direcció de l'empresa. Seguir llegintConveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal i la Comunitat Valenciana,

14 ene 2022
Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal i la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de projectes pilot dirigits a joves, mitjançant actuacions dins dels projectes de «Col·lectius especialment vulnerables» i... Seguir llegint

Subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades

14 ene 2022
Realització de programes de formació dirigits, almenys en un 70 %, per a persones treballadores ocupades en empreses o centres de treball situats a la Comunitat Valenciana o persones treballadores... Seguir llegint

Ajudes 2022 per a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d'exclusió social en empreses d'inserció

14 ene 2022
Presentació de sol·licituds en dos terminis: del 1/03/2022 al 15/03/2022 i del 01/09/2022 al 15/09/2022 Seguir llegint

Modificació de la convocatòria del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere

14 ene 2022
Modificació de la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques a càrrec de l’exercici pressupostari 2022, del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per... Seguir llegint

Publicació dels criteris avaluables i els mínims exigibles per a considerar un projecte d'interès per a la C.V en el 2022

14 ene 2022
Els projectes objecte de valoració seran aquells que es dirigisquen a recuperar i desenvolupar sosteniblement els sectors productius i de serveis en la C. Valenciana Seguir llegint