Notícies: Red ADL Valencia

Busca per nom

Validació de modificació de mesures extraordinàries per a la concessió d’ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn 

06 ago 2021
Validació del Decret llei 10/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació del Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, de mesures extraordinàries per a la concessió d’ajudes a... Seguir llegint

Modificació de les bases reguladores d'ajudes a programes per al desenvolupament de l'emprenedoria tecnològica i la demanda tecnològica

06 ago 2021
Modificació de l'Ordre ECE/1301/2019, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., a programes per al... Seguir llegint

Derogació del Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària.

06 ago 2021
Reial decret 538/2021, de 13 de juliol, pel qual es deroga el Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària. Seguir llegint

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

06 ago 2021
Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics... Seguir llegint

El CEEI obri un campus de formació en línia

06 ago 2021
Campus CEEI València ix amb 17 cursos i la certificació obtinguda és expedida per EXDIS i el seu partenariat als EEUU. Una plataforma de formació sobre la metodologia Agile, Innovació... Seguir llegint

«Startup Semester UC Berkeley-Santander» (segona crida)

05 ago 2021
Sis beques d’ajuda a la matrícula i viatge per al curs «Startup Semester del Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology, College of Engineering», en el marc del Global Engagement Partenariat... Seguir llegint

Ampliació i redistribució del crèdit disponible de la convocatòria anticipada per a l'exercici 2021 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.

05 ago 2021
Ampliació i redistribució del crèdit disponible per a atendre determinades subvencions convocades mitjançant la Resolució d'11 de desembre de 2020, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, de... Seguir llegint

Ampliació de crèdit disponible de subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió social.

05 ago 2021
Ampliació de crèdit disponible per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió social. Seguir llegint

ACTIU_Finançament. 2021. Ajuda a projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0.

05 ago 2021
Desenvolupament de projectes d'investigació industrial, projectes de desenvolupament experimental, així com projectes d'innovació en matèria d'organització i processos Seguir llegintAjudes de matrícula de l’Aula d’Emprenedoria «Per Talent Emprén» de Fundació ONCE

04 ago 2021
Ajudes de matrícula de l’Aula d’Emprenedoria «Per Talent Emprén» de Fundació ONCE, l’Asociación Inserta Empleo i la Universitat de València per a cursar la 2a edició del títol propi de... Seguir llegint

Programa DUS 5000. Inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic

04 ago 2021
Ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 5000) Seguir llegint

Programa PREE 5000. Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic

04 ago 2021
Es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic... Seguir llegint

Mesures de protecció social per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica

04 ago 2021
Mesures de protecció social per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica Seguir llegint

XÀTIVA_I Premis a l'ús del valencià en el comerç local

04 ago 2021
Termini de presentació del 05/08/2021 al 18/08/2021 Seguir llegint

LA POBLA DE FARNALS_PLA RESISTIR_2a Convocatòria Ajudes Parèntesis

04 ago 2021
Termini presentació sol•licituds del 05/08/2021 al 03/09/2021 Seguir llegint

VALÈNCIA. 2021. Ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme

03 ago 2021
Ajudes destinades per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme Seguir llegint

Mancomunitat de la Ribera Baixa. Programa de formació oberta denominat «Aula Mentor»

03 ago 2021
Conveni entre la Mancomunitat de la Ribera Baixa i el Ministeri d'Educació i Formació Professional per al desenvolupament del programa de formació oberta denominat «Aula Mentor» Seguir llegint

PICANYA_Convocatòria Ajudes Pla de Foment de l'Ocupació Local 2021

03 ago 2021
Termini de presentació del 04/08/2021 al 30/10/2021 Seguir llegint