Notícies: Red ADL Valencia

Busca per nom

Diputació i UV fomenten l'emprenedoria rural amb una nova edició d'UVemprén Rural

16 sep 2022
L'alumnat rebrà 1.000 euros al mes durant 3 mesos per a madurar els seus projectes emprenedors amb estades en pràctiques a municipis rurals. Inscripcions fins el 16/9 Seguir llegint

Modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom Consell Agrari de València

12 ago 2022
Aprovació definitiva per l'Ajuntament de València de la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom Consell Agrari de València Seguir llegint

RAFELBUNYOL. Ajudes “bons-descompte som Rafelbunyol”

12 ago 2022
Ajudes “bons-descompte som Rafelbunyol”, destinades al comerç i els serveis del municipi de Rafelbunyol Seguir llegint

Projecte ICEX Vives. Correcció d'errors de les bases reguladores per a la concessió de subvencions

12 ago 2022
Correcció d'errors de les bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Projecte ICEX Vives» de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., Seguir llegint

Modificació de les mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària

11 ago 2022
Es modifica l'Orde APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària Seguir llegint

2022/2023. Períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada en la Comunitat Valenciana i les mesures de control i erradicació del arruí

11 ago 2022
Es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes per a la temporada 2022/2023 i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones... Seguir llegint

Quarta edició de les ajudes de matrícula a estudiants de la dotze edició del Diploma d’Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives de l’Aula d’Emprenedoria en Economia Social i Sostenible

11 ago 2022
Es convoca la quarta edició de les ajudes de matrícula a estudiants de la dotze edició del Diploma d’Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives de l’Aula d’Emprenedoria... Seguir llegint

MELIANA. Subvencions per al foment de la participació en la fira comercial i agricultura de Meliana *FIMEL 2022

10 ago 2022
Facilitar l'ampliació de les oportunitats de negoci del comerç i l'agricultura local. Seguir llegint

BURJASSOT. Aprovació definitiva de la modificació de crèdit-crèdit extraordinari ajudes a emprenedors

10 ago 2022
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit-crèdit extraordinari ajudes a emprenedors Seguir llegint

Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques per a la realització de cursos de formació per a la capacitació digital i sostenibilitat en l'àmbit del transport i la mobilitat

10 ago 2022
Regular la concessió de subvencions públiques destinades a la realització de cursos de formació per a la capacitació digital i sostenibilitat en l'àmbit del transport, la mobilitat, la logística i... Seguir llegint

Modificació de les bases de subvenció destinades a incentivar i fomentar la instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics 

09 ago 2022
Modificació de les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, manteniment i posada en funcionament... Seguir llegint

Relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de juliol de 2022.

09 ago 2022
La Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes... Seguir llegint

Relació de normes UNE anul·lades durant el mes de juliol de 2022

09 ago 2022
La Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de juliol de 2022 Seguir llegint

Relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de juliol de 2022 com a normes espanyoles.

09 ago 2022
Es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de juliol de 2022 com a normes espanyoles. Seguir llegint

ALFAFAR 2022. Segona convocatòria per a la campanya de bo comerç / consum en el municipi

09 ago 2022
Segona convocatòria per a la campanya de bo comerç / consum en el municipi Seguir llegint

Correcció d'errors de les bases reguladores i convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a companyies professionals de teatre, dansa i circ del Institut Valencià de Cultura 

08 ago 2022
Correcció d'errors de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a companyies professionals de teatre, dansa i... Seguir llegint

Bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Projecte ICEX Vives»

08 ago 2022
Bases per a la concessió de les subvencions destinades a persones físiques amb nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea, a fi de realitzar pràctiques no... Seguir llegint

Actualització de l'Annex 1, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

08 ago 2022
S'actualitza l'Annex 1, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. Seguir llegint

Modificació de la declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

08 ago 2022
Es modifica l'Orde EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada. Seguir llegint