Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Finançar les activitats de formació contínua -dirigides a població adulta i en modalitat a distància- que desenvolupen les Aules Mentor de nova creació i a sufragar part de les despeses necessàries per a la seua posada en marxa i per a la realització d'aquestes activitats per part de les entitats locals.

Periode  al

Temàtica: Educació i formació, Cultura

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.educacion.gob.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-B-2021-28968.pdf

Document Tamany
Convocatoria Creacion Aulas Mentor_2021.pdf 783 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor

Ajudes per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-B-2021-28968.pdf

Document Tamany
Aula mentor.pdf 173 KB
Convocatoria Creacion Aulas Mentor_2021.pdf 783 KB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE ECI/1305/2005, de 20 d'abril, de bases reguladores de la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva

Bases reguladores de les subvencions que concedisquen, en règim de concurrència competitiva, el Ministeri d'Educació i Ciència i els seus organismes públics, amb càrrec als crèdits dels seus Pressupostos, que tinguen per objecte activitats relacionades amb l'educació, la universitat, la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació i l'esport, de l'àmbit de competències del Departament.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2005/05/12/pdfs/A16153-16159.pdf