Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Promoure i col·laborar amb el finançament de tots aquells impulsats per les Associacions de Comerciants del Municipi de Sagunt i que consistisquen en la realització d'esdeveniments o activitats que tinguen com a objecte la promoció i dinamització del comerç de proximitat i, per consegüent, la reducció de la fugida de despesa a altres localitats o altres formes de distribució comercial

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sagunt.sedipualba.es/

+ info:  http://bit.ly/2TiUnlH

Document Tamany
promoción comercial dirigidas a la dinamización del.pdf 320 KB

Ordre

Ordre: Ajuntament Sagunt convoca subvencions per a la realització d'activitats de promoció comercial dirigides a la dinamització del comerç local

Promoure i col·laborar amb el finançament de tots aquells impulsats per les Associacions de Comerciants del Municipi de Sagunt i que consistisquen en la realització d'esdeveniments o activitats que tinguen com a objecte la promoció i dinamització del comerç de proximitat i, per tant, la reducció de la fugida de despesa a altres localitats o altres formes de distribució comercial.

+ info:  https://bit.ly/2ncJ5QD

Base reguladora

Base reguladora: Bases per a la concessió de subvencions en matèria de realitzacions d'activitats de promoció comercial, dirigides a la dinamització del comerç local de Sagunt

Objecte i modalitats de la subvenció 1. L'objecte és promoure i col·laborar en el finançament de tots aquells projectes impulsats per les associacions de comerciants de Sagunt i que consistisquen en la realització d'esdeveniments o activitats que tinguen per objecte la promoció i dinamització del comerç de proximitat i, per tant la reducció de fugida de despesa cap a altres localitats o altres fórmules de distribució comercial. 2. Les línies o modalitats subvencionables són les següents, de manera que els beneficiaris podran acollir-se de manera alternativa: 2.1. Línia 1. Actuacions de promoció comercial: S'entenen per “Actuacions de Promoció Comercial” totes aquelles actuacions dirigides a la dinamització de comerç local per mitjà de la pràctica d'activitats relacionades amb: - La promoció del comerç de proximitat per mitjà de la realització de campanyes promocionals la finalitat de les quals siga la promoció de les vendes directes, *fidelizar i atraure consumidors. - L'animació comercial en els nuclis urbans. - La decoració i animació de les zones comercials. - La promoció i publicitat del comerç associat. 2.2. Línia 2 Realització de fires comercials: S'entén per “Fires comercials” la mostra de béns i/o serveis a fi d'afavorir el seu coneixement i difusió promovent al seu torn contactes i intercanvis comercials i facilitant l'acostament entre l'oferta i demanda així com contactes professionals entre els diferents sectors.

+ info:  https://bit.ly/2o5LoFa