Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

AGULLENT_COVID-19_Ajudes Pla Agullent Suma per a atendre necessitats bàsiques de persones desocupades per COVID-19

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Ciutadans/es

Tramitació de l'ajuda:  https://agullent.sedelectronica.es/info.3

+ info:  https://bit.ly/3gmVAjN

Document Tamany
AGULLENT_Pla Agullent Suma.pdf 324 KB

Ordre

Ordre: AGULLENT_COVID-19_Ajudes Pla Agullent Suma per a atendre necessitats bàsiques de persones desocupades per COVID-19

AGULLENT_COVID-19_Ajudes Pla Agullent Suma per a atendre necessitats bàsiques de persones desocupades per COVID-19

+ info:  https://bit.ly/3w5KC9j

Document Tamany
AGULLENT_DECRETO CONVO AYUDAS NECESIDADES BASICAS.pdf 126 KB

Base reguladora

Base reguladora: AGULLENT_COVID-19_Bases Pla Agullent Suma per a atendre necessitats bàsiques de persones desocupades per la COVID-19

AGULLENT_COVID-19_Bases Pla Agullent Suma per a atendre necessitats bàsiques de persones desocupades per la COVID-19

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566903

Document Tamany
AGULLENT_BASES Agullent Suma Subv necessitats basiques ERTO (1).pdf 114 KB