Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu (ajudes EMP-POEJ)

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment, Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13595.pdf

Document Tamany
bases-ajudes-repte-demografic-ocupacio-juvenil-BOE-A-2018-13595.pdf 307 KB

Ordre

Ordre: Subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13595.pdf

Document Tamany
bases-ajudes-repte-demografic-ocupacio-juvenil-BOE-A-2018-13595.pdf 307 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva juvenil, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població

Reial decret 1234/2018, de 5 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu (ajudes EMP-POEJ)

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13595.pdf

Document Tamany
bases-ajudes-repte-demografic-ocupacio-juvenil-BOE-A-2018-13595.pdf 307 KB