Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial de calfament atmosfèric en establiments de la Comunitat Valenciana dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRED).

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Medi ambient

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=19794&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/9249&L=1

Ordre

Ordre: Ajudes PIMA FRIO Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments de la Comunitat Valenciana dedicats a la distribució comercial

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/9249&L=1

Document Tamany
pima-frio-cv-2018_9249.pdf 340 KB

Base reguladora

Base reguladora: Subvencions PIMA FRIO (instal·lacions de refrigeració alternativa a distribució comercial)

Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRÍO)

+ info:  https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12266

Document Tamany
bases-pima-frio-BOE-A-2018-12266.pdf 320 KB