Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes destinades a la formació, el foment i la difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives del cooperativisme, en el marc del I Pla de suport i foment del cooperativisme 2018. Economia social. (Ajudes per a activitats de formació, foment i difusió no vinculades directament al foment de l'ocupació (estudis, guies, manuals, RSE, jornades, accions de comunicació...)

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Economia social (cooperatives, societats laborals...)

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19726&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/9193&L=0

Document Tamany
cooperatives-formacio-no-foment-ocupacio-2018_9193.pdf 627 KB

Ordre

Ordre: Ajudes Pla de Suport al Cooperativisme de la Comunitat Valenciana

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/9190&L=0

Document Tamany
cooperatives-inversions-2018_9190.pdf 412 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l’economia social a la Comunitat Valenciana

ORDRE 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/23/pdf/2016_9323.pdf

Document Tamany
bases-ordre-25-2016_9323.pdf 791 KB