Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021 Ajudes per a foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius.

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=562

+ info:  http://dogv.gva.es/datos/2021/03/31/pdf/2021_3158.pdf

Document Tamany
Resolución 23 marzo utilización racional del agua_.pdf 424 KB
Extrac Resolución 23 marzo utilización racional del agua.pdf 205 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per foment de la utilització racional de l’aigua en aprofitaments hidràulics i regadius.

Ajudes per foment de la utilització racional de l’aigua en aprofitaments hidràulics i regadius

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4318.pdf

Document Tamany
RESOLUCIÓ 8 junio_regantes aprovechamiento hidráulico y regadio.pdf 340 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg, en relació amb el foment de la utilització racional de l’aigua

Bases de les ajudes per a millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s’optimitzen l’ús i la gestió tant dels recursos hídrics disponibles, com energètics, al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l’agricultura ecològica.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/20/pdf/2018_11631.pdf

Document Tamany
bases-ajudes-regadius-2018_11631.pdf 926 KB