Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes 2018 per a fomentar la comercialització i la transformació d'una pesca i una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana. (Línia S8188 comercialització)

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18623&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/8924&L=1

Document Tamany
ajudes-pesca-sostenible-2018_8736.pdf 344 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a fomentar la comercialització i la transformació d'una pesca i una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/8736&L=1

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana

Ordre 10/2017, de 14 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, (DOGV 8017, 07.04.2017)

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/07/pdf/2017_2857.pdf

Document Tamany
bases-ajudes-pesca-acuicultura-sostenible-2017-04-07.pdf 2 MB