Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

PETRÉS_COVID-19_PLA RESISTIR_Ajudes Parèntesis

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://petres.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bit.ly/3frKfA7

Document Tamany
PETRÉS_BOP extracto convo PLAN RESISTIR.pdf 321 KB

Ordre

Ordre: PETRÉS_COVID-19_PLA RESISTIR_Ajudes Parèntesis

PETRÉS_COVID-19_PLA RESISTIR_Ajudes Parèntesis

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554000

Document Tamany
PETRES_Extracto convocatoria ayudas resistir.pdf 182 KB

Base reguladora

Base reguladora: PETRÉS_COVID-19_PLA RESISTIR_Bases reguladores Ajudes Parèntesis

PETRÉS_COVID-19_PLA RESISTIR_Bases reguladores Ajudes Parèntesis

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554000

Document Tamany
PETRES Bases resistir Petres.pdf 752 KB