Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021_Ajudes Smart City a entitats locals per a l'adquisició, instal·lació i configuració de dispositius intel·ligents compatibles amb la plataforma Smart de la Diputació

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.dival.es/informatica/content/smart-cities

+ info:  https://bit.ly/31ukZBo

Document Tamany
2021_Smart city_Diputación Valencia_BOP.pdf 346 KB
Decreto convocatoria subvención smart 2021 v1.pdf 615 KB

Ordre

Ordre: Subvencions de la Diputació de València per a projectes Smart Cities

Smart City_Ajudes a entitats locals per a l'adquisició, instal·lació i configuració de dispositius intel·ligents compatibles amb els estàndars d'intercanvi d'informació de la plataforma Sentilo de la Diputació de València

+ info:  https://bit.ly/2K6SKBn

Document Tamany
instruccions-models-CONVOCATORIA_OPT-SMART-CITY-DIVAL-18.pdf 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació provisional Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_24/09/2020 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB