Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes per al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic en el marc del Programa de Competitivitat Turística en el marc del programa ACCETUR gestionades per la Cambra de Comerç de València

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Turisme

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.camaravalencia.com/es-ES/competitividad/turismo/Paginas/ayudas-turismo.aspx

+ info:  https://www.camaravalencia.com/es-ES/competitividad/turismo/Paginas/ayudas-turismo.aspx

Document Tamany
accetur-competitivitat-turisme-feder-cambra.zip 4 MB

Ordre

Ordre: Ajudes al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic ACCETUR

+ info:  https://www.camaravalencia.com/es-ES/competitividad/turismo/Paginas/ayudas-turismo.aspx

Base reguladora

Base reguladora: Ajudes Turisme Cambra de Comerç de València

Ajudes per al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic en el marc del Programa de Competitivitat Turística, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50 % per Turisme Comunitat Valenciana en el marc del programa ACCETUR

+ info:  https://www.camaravalencia.com/es-ES/competitividad/turismo/Paginas/ayudas-turismo.aspx