Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Convocatòria 2018 d'ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als grups d’acció local de pesca (GALP) a la Comunitat Valenciana

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18878&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/8030&L=0

Document Tamany
ajudes-galp-2018.pdf 415 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies desenvolupament local participatiu aprovades als grups d’acció local de pesca (GALP) a la Comunitat Valenciana.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/8030&L=0

Document Tamany
ajudes-galp-2018.pdf 415 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les ajudes per a projectes desenrotllats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als grups d’acció local de pesca (GALP) a la Comunitat Valenciana.

ORDRE 20/2017, de 21 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/8030&L=0

Document Tamany
gva-agroambient-bases-ajudes-galps-2017_7163.pdf 562 KB