Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes ECOTUR 2018 el Programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Turisme

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=19662&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/7593&L=1

Document Tamany
hostaleria-2018_7593.pdf 625 KB

Ordre

Ordre: Programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/7593&L=1

Document Tamany
hostaleria-2018_7593.pdf 625 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana

Ajudes per a: a) L'ampliació en almenys 90 dies del període de crida dels contractes fixos discontinus, el període de crida dels quals en l'exercici anterior al de l'ampliació haguera sigut de com a mínim 180 dies. b) La contractació indefinida o conversió a indefinit dels contractes temporals d'aquelles persones que en l'exercici anterior hagueren sigut contractades, amb caràcter fix discontinu o temporal, durant un període de fins a 270 dies

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/6659&L=0

Document Tamany
bases-hostaleria-2018_6659.pdf 636 KB