Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes ECOVUP 2018 per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables (contractes en pràctiques)

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=19678&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/7676&L=1

Document Tamany
ecovup-2018-2018_7676.pdf 704 KB

Ordre

Ordre: Ajudes Programa de foment de la contractació indefinida o en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

Ajudes a la contractació indefinida inicial a jornada completa o en pràctiques de: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol Administració pública. b) Persones desocupades de llarga durada. c) Persones majors de 50 anys. Les persones destinatàries finals hauran d'haver romàs d'ocupació fins a la seua contractació.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/7612&L=0

Document Tamany
ajudes-contractacio-vulnerables-2018_7612.pdf 703 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores 2018 del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables

Cada convocatòria determinarà les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions, que, en tot cas, hauran de pertànyer a algun dels col·lectius següents: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. b) Persones desocupades de llarga durada. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional. e) Persones menors de 30 anys. f) Dones. g) Col·lectius de persones desocupades u ocupades que es determinen mitjançant resolució del titular de la Direcció General del SERVEF, d'acord amb la normativa o l'estratègia europees, estatals o autonòmiques en matèria d'ocupació.

Document Tamany
bases-ocupacio-col-vulnerables.pdf 923 KB