Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021. Subvencions per a fomentar, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la conversió en indefinits de contractes temporals de les persones ocupades que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA.

Periode  al

Temàtica: Ocupació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/23/pdf/2021_1540.pdf

Ordre

Ordre: Programa de foment de la conversió en indefinits de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables. (AVALEM EXPERIÈNCIA)

Subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la C.V., la conversió a indefinit de contractes temporals de les persones ocupades que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/18/pdf/2020_1336.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables

Cada convocatòria determinarà les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions, que, en tot cas, hauran de pertànyer a algun dels col·lectius següents: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. b) Persones desocupades de llarga durada. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional. e) Persones menors de 30 anys. f) Dones. g) Col·lectius de persones desocupades u ocupades que es determinen mitjançant resolució del titular de la Direcció General del SERVEF, d'acord amb la normativa o l'estratègia europees, estatals o autonòmiques en matèria d'ocupació.

Document Tamany
bases-ocupacio-col-vulnerables.pdf 923 KB