Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021. Ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, a través d’actuacions encaminades a complir els compromisos internacionals en matèria d’estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.ivace.es/

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/19/pdf/2021_1439.pdf

Ordre

Ordre: Ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics

Ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/20/pdf/2020_1506.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’estalvi i eficiència energètica

El principal objectiu que regeix la política energètica de la Generalitat és impulsar la transició cap a un nou model energètic que estiga basat en l’eficiència energètica, en l’aprofitament de les energies renovables, en les instal·lacions d’autoconsum energètic i en una política de transport i mobilitat sostenible que minimitze l’impacte sobre el medi ambient.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/09/pdf/2017_3881.pdf