Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes directes als titulars d'autoritzacions de taxi, per a pal·liar els efectes econòmics ocasionats amb la pandèmia Covid-19 i la disminució de la mobilitat.

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Mobilitat sostenible

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21394

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1395.pdf

Ordre

Ordre: Covid-19. Ajudes al sector del taxi

Ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana per la Covid-19.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1395.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Covid-19. Bases reguladores d’ajudes al sector del taxi

Concessió d'ajudes directes als titulars d'autoritzacions de taxi radicades en la Comunitat Valenciana, per a pal·liar els efectes econòmics ocasionats amb la pandèmia Covid-19 i la disminució de la mobilitat

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1395.pdf