Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes destinades a garantir el manteniment de l'activitat i la continuïtat dels oficis tradicionals artesans vinculats directament al món de la festa, i donar suport a la viabilitat econòmica d'aquestes empreses artesanes afectades per la crisi econòmica generada.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Economia social (cooperatives, societats laborals...), Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://sede.gva.es

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1393.pdf

Ordre

Ordre: Covid-19. Pla Resistir. Mesures extraordinàries en matèria d'artesania

Ajudes destinades a garantir el manteniment de l'activitat i la continuïtat dels oficis tradicionals artesans

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1393.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Covid-19. Decret Llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d’artesania

Regulació de la concessió directa d'ajudes destinades a garantir el manteniment de l'activitat i la continuïtat dels oficis tradicionals artesans de la Comunitat Valenciana vinculats directament al món de la festa

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1393.pdf