Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

ESEMDI 2021_Ajudes per a la realització d'INVERSIONS en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció. Economia social.

Periode  al

Temàtica: Empreniment, Economia social (cooperatives, societats laborals...)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=329&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/21/pdf/2021_363.pdf

Document Tamany
ECONOMIA SOCIAL_COOPERATIVAS,SDADES LABORALES Y EMPRESAS DE INSERCIÓN.pdf 857 KB

Ordre

Ordre: ESEMDI_Ajudes a l'INVERSIÓ en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, (Sol articles 16 -excepte l'apartat 4g- i 17), regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Cons. d'Economia

ESEMDI_Ajudes a l'INVERSIÓ en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, (Sol articles 16 -excepte l'apartat 4g- i 17), regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Cons. d'Economia

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/09/pdf/2020_22.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de determinades ajudes per al foment de les empreses cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció

Fomentar la constitució de cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció; Fomentar la incorporació de persones desocupades com a sòcies indefinides, treballadores o de treball en cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució; Donar suport a l'adquisició de la condició de sòcies per les persones treballadores amb contracte de treball temporal amb la mateixa cooperativa o societats laborals en què s'integren com a sòcies indefinides treballadores o de treball.; Donar suport al desenvolupament de processos d'inversió productiva i de modernització de cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/05/pdf/2019_11618.pdf