Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Es convoquen per a l'exercici 2021 subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Educació i formació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/14/pdf/2021_225.pdf

Ordre

Ordre: Subvencions d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació (excepte la modalitat formació a mesura de les empreses)

Subvencions d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació (excepte la modalitat formació a mesura de les empreses

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/13/pdf/2020_45.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral)

Concessió de subvencions públiques destinades al desenvolupament del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4715.pdf