Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021_Ajudes per a fomentar una aqüicultura sostenible en la Comunitat Valenciana.

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18622

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_17.pdf

Document Tamany
Ayudas 2021 fomento acuicultura sostenible.pdf 577 KB

Ordre

Ordre: 2021_Ajudes per a fomentar una aqüicultura sostenible en la Comunitat Valenciana

2021_Ajudes per a fomentar una aqüicultura sostenible en la Comunitat Valenciana

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_17.pdf

Document Tamany
Ayudas 2021 fomento acuicultura sostenible.pdf 577 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana

Ordre 10/2017, de 14 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, (DOGV 8017, 07.04.2017)

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/07/pdf/2017_2857.pdf

Document Tamany
bases-ajudes-pesca-acuicultura-sostenible-2017-04-07.pdf 2 MB