Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Subvencions vinculades a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en els polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb la finalitat de millorar-ne la qualitat d’aquells

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  http://www.ivace.es

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/04/pdf/2020_11312.pdf

Ordre

Ordre: 2021. Ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics

Ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/04/pdf/2020_11312.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’industrialització.

En el marc de la política industrial del Consell, les subvencions regulades en aquesta ordre de bases tenen com a finalitat l’impuls d’actuacions d’industrialització i la millora de la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat valenciana, i es gestionaran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8556.pdf