Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Subvencions a fi de cobrir les deficiències estructurals detectades en matèria de qualificació-inserció en la planificació estratègica de LABORA, així com la millora de la qualificació i la inserció professional dels col·lectius establits en l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’ocupació, especialment per a aquells que tenen major dificultat en l’accés o permanència en l’ocupació.

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Educació i formació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_10869.pdf

Ordre

Ordre: 2021. Segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d’ocupació-formació escoles d’ocupació «Et formem»

Subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d’ocupació-formació escoles d’ocupació «Et formem»

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_10869.pdf

Base reguladora

Base reguladora: bases reguladores del programa mixt d’ocupació i formació Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables

millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral de les persones participants, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o d’interés social que hauran de possibilitar a l’alumnat treballador la realització d’un treball efectiu que, juntament amb la formació professional ocupacional rebuda, la qual estarà relacionada directament amb aquest treball, procure la seua qualificació professional i n’afavorisca la inserció laboral.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6590.pdf