Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Actuacions de millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic, a través de l’eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació en espais públics i edificis de pública concurrència

Periode  al

Temàtica: Integració social, Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/17/pdf/2020_10815.pdf

Ordre

Ordre: 2021. Subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic

Subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/17/pdf/2020_10815.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes i subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l’autonomia personal i de l’accessibilitat

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes i subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l’autonomia personal i de l’accessibilitat. modificada per l’Ordre 3/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l’Ordre 1/2016, de 20 de gener (DOGV 8600, 26.07.2019)

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/01/26/pdf/2016_390.pdf