Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Itineraris personalitzats d’inserció laboral, que inclouran accions d’orientació laboral, formació i experiències en entorns laborals per part d’entitats especialitzades, dirigits a persones inscrites com a demandants d’ocupació en els espais LABORA, amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball.

Periode  al

Temàtica: Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/16/pdf/2020_10803.pdf

Ordre

Ordre: Subvencions per a la realització d’itineraris d’inserció laboral per part d’entitats especialitzades en l’atenció de col·lectius amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball (INTEGREM)

Subvencions per a la realització d’itineraris d’inserció laboral per part d’entitats especialitzades en l’atenció de col·lectius amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/16/pdf/2020_10803.pdf

Base reguladora

Base reguladora: INTEGREM. Bases reguladores de les subvencions per a la realització d’itineraris d’inserció laboral per part d’entitats especialitzades en l’atenció a col·lectius amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball

Bases reguladores de les subvencions destinades a la realització d’itineraris personalitzats d’inserció laboral que inclouran accions d’orientació laboral, formació i experiències en entorns laborals per part d’entitats especialitzades, dirigits a persones inscrites com a demandants d’ocupació en els Espai Labora amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball

+ info:  https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/05/pdf/2020_2016.pdf

Document Tamany
ORDEN 1_2020_ ITINERARIOS INSERCION_INTEGREM.pdf 1 MB