Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes a fi d’afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana,durant l’exercici 2021

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/16/pdf/2020_10719.pdf

Ordre

Ordre: 2021. Covid-19. Ajudes de suport a la promoció exterior de la C.V.

Ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana en el marc de la crisi de la Covid-19 per a l'exercici 2021

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/16/pdf/2020_10719.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes en matèria d’internacionalització.

L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases per les quals han de regir-se les convocatòries d’ajudes amb l’objecte d’afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana, així com contribuir a la realització d’accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la presència d’aquestes en els principals mercats internacionals. Les ajudes que així es determinen en les corresponents convocatòries podran tindre caràcter plurianual, quan el caràcter de l’acció ho determine i així ho requerisca el termini d’execució de les actuacions objecte d’aquestes. En aquest cas les anualitats corresponents a exercicis futurs quedaran subordinades a l’existència de crèdit en els Pressupostos de la Generalitat.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6426.pdf

Document Tamany
2016_6426.pdf 486 KB