Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

LABORA. Finançament de plans de formació dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva

Periode  al

Temàtica: Educació i formació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/inicio?colectivo=empresas#

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/16/pdf/2020_9642.pdf

Ordre

Ordre: LABORA, Convocatòria de subvencions de plans de formació dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva 2020

LABORA, Convocatòria de subvencions de plans de formació dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva 2020

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/16/pdf/2020_9642.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TMS/379/2019, de 28 de març, Bases reguladores per a la concessió de subvencions pel Servei Públic d'Ocupació Estatal

Ordre TMS/379/2019, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, per al finançament de plans de formació d'àmbit estatal, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4809.pdf